Καλωσήρθατε!

Στον ιστότοπο αυτό υποβάλλονται οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος σε φοιτητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και καταρτιζόμενους Δημοσίων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.).

Φοιτητές ΑΕΙ

Για υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης που αφορά φοιτητές ΑΕΙ παρακαλούμε πατήστε εδώ.
Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων χορήγησης Φοιτητικού Στεγαστικού Επιδόματος για το Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 θα οριστούν με την έκδοση σχετικής εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. το προσεχές χρονικό διάστημα.


Καταρτιζόμενοι Δημοσίων Σ.Α.Ε.Κ.

Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων χορήγησης στεγαστικού επιδόματος για καταρτιζόμενους Δημοσίων Σ.Α.Ε.Κ.- Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023 θα οριστούν με την έκδοση σχετικής εγκυκλίου. Για να δείτε την αίτησή σας για το 2021-2022 πατήστε εδώ.


Για την πρόσβαση στην εφαρμογή του στεγαστικού επιδόματος απαιτείται πιστοποίηση μέσω του συστήματος TAXIS της γενικής γραμματείας πληροφοριακών συστημάτων. Πριν προχωρήσετε σε δημιουργία αίτησης για το έτος 2022-2023, θα πρέπει πρώτα να έχετε υποβάλει φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2022. Σε αντίθετη περίπτωση η αίτησή σας θα απορριφθεί αυτόματα με την υποβολή της.