Επικοινωνία /Για περισσότερες απορίες ή υποστήριξη για τη χρήση της εφαρμογής μπορείτε να απευθύνεστε στο Δ.Ι.Ε.Κ. του καταρτιζόμενου. Δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στον ακόλουθο σύνδεσμο